Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s užitím nástroje online sebehodnocení pro soudce a kandidáty na soudce

V souladu s Nařízením (EU) Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen GDPR) a s příslušnou národní legislativou si Vás Mykolas Romeris University dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užitím nástroje online sebehodnocení pro soudce a kandidáty na soudce (dále jen nástroj sebehodnocení).

Co je účelem nástroje sebehodnocení?

Tento nástroj sebehodnocení je součástí projektu “Portrét soudce” (dále jen projekt). Cílem projektu je vytvořit inovativní, vědecky podložený, transparentní, nestranný a pružný mnohorozměrný model dovedností, které jsou požadovány po soudci, a dále vytvoření inovativní metodologie měření stanovené nezávislými výzkumníky ve spolupráci s justicí a občanskou společností.

Nástroj sebehodnocení má dvojí účel. Na jedné straně je nástroj sebehodnocení projektován tak, aby pomohl soudci/kyni vyhodnotit, ve kterých oblastech by měl/a zlepšit své vědomosti a dovednosti. Na druhé straně výsledky sebehodnocení budou anonymizovány a zpracovány na agregované úrovni a jako takové budou použity v rámci projektu jako podklad pro diskuzi ohledně kritérií výběru a hodnocení soudců a pro přípravu tréninkových plánů pro soudce.

Kdo je za projekt zodpovědný?

Projekt je koordinován Mykolas Romeris University (Litva) jako vedoucím partnerem. Další partneři projektu jsou University of Oslo (Norsko), Nejvyšší soud Litvy, Nejvyšší soud Albánie, Metropolitní univerzita Praha (Česká republika).

Co pro Vás znamená použití nástroje sebehodnocení?

Jestliže se rozhodnete použít nástroj sebehodnocení, bude Vám zpřístupněn dotazník, jehož vyplnění Vám zabere asi 20 minut. Vaše odpovědi budou elektronicky zaznamenány.

Užití nástroje sebehodnocení je naprosto dobrovolné. Jestliže se jej rozhodnete použít, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Za jakým účelem a na jakém právním základu jsou údaje zpracovány?

 • Abyste mohl používat nástroj sebehodnocení – na základě souhlasu.
 • Aby Vám mohla být mailem zaslána doporučení, která byla vygenerována nástrojem sebehodnocení – na základě souhlasu.
 • Aby byla umožněna správa nástroje sebehodnocení – na základě oprávněného zájmu.

Jakého charakteru Vaše zpracovávané  osobní údaje?

Na začátku sebehodnocení obsahuje dotazník obecné demografické údaje a jiné otázky jako je: gender, pracovní pozice (kandidát nebo soudce), pokud jste soudcem také vaše pracovní zkušenosti (do 5 let, 6 až 10 let, nad 11 let). Tato data budou anonymizována a zpracována na agregované úrovni.

Vaše emailová adresa bude použita pouze k zaslání doporučení vygenerovaných nástrojem sebehodnocení.

Odkud pochází Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou získány přímo od Vás.

Jak a jak dlouho budou Vaše údaje zpracovávány a uchovávány?

Vaše osobní údaje budou pod kontrolou Mykolas Romeris University. Pro analýzu v rámci projektu se použijí pouze plně anonymizovaná a agregovaná data. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a nebudou předány do jiných zemí.

Vaše osobní údaje budou okamžitě po dokončení projektu smazány, a to nejpozději k 31. červenci 2024. Plně anonymizované, neidentifikovatelné údaje budou uchovány pro budoucí výzkum na Mykolas Romeris University.

Jaká jsou Vaše práva s ohledem na zpracování Vašich údajů?

Jako ten, jehož údaje se používají, přísluší Vám tato práva:

 • být seznámen s osobními daty;
 • požádat o opravu nepřesných, nesprávných nebo neúplných dat;
 • omezit zpracování osobních údajů, dokud nebude na základě žádosti ověřena zákonnost tohoto zpracování;
 • požádat o vymazání osobních údajů;
 • nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Mykolas Romeris University;
 • požádat o přenos osobních údajů k jinému správci dat nebo je poskytnout přímo subjektu údajů ve vyhovující formě (vztahuje se na osobní údaje poskytnuté osobou samou, které jsou zpracované automaticky na základě souhlasu nebo na základě žádosti nebo na základě uzavření a plnění smlouvy);
 • stáhnout již udělený souhlas bez jakýchkoliv následků vůči použití osobních údajů před odvoláním souhlasu;
 • podat stížnost dozorčímu orgánu (Litevský inspektorát ochrany dat – https://vdai.lrv.lt/en/).

Tato práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu: Mykolas Romeris University/MRU Justice Laboratory, Didlaukio g. 55, LT-08303 Vilnius nebo emailem projektové manažerce: salvija@mruni.eu.